Christelijke hulporganisaties verspreiden gezamenlijk Gods Woord

De deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere NodenIsraëlZGG en Evangelisatie hebben een aantal jaar geleden de handen ineengeslagen. Deze christelijke hulporganisaties zijn de oprichters van het digitaal lectuurproject Bible and Book Ministry. Dankzij dit project kunnen meer mensen dan ooit worden bereikt met zuivere Bijbelvertalingen en reformatorische lectuur.

Christelijke hulporganisaties vergadering deputaatschap bijbelverspreiding

Steun ons

Christelijke hulporganisaties met een belangrijk doel

Het doel van de christelijke hulporganisaties is de zendingsopdracht van Christus te realiseren. Dit wordt echter bemoeilijkt, omdat de christelijke literatuur beperkt beschikbaar is in veel landen. Er ontbreekt bijvoorbeeld een goede logistiek, er is sprake van onderdrukking of het is verboden boeken te importeren. Tegelijkertijd is er een grote behoefte vanuit predikanten en gemeenteleden naar de geestelijke literatuur en bijbehorende uitleg. Met behulp van het digitaal lectuurproject kunnen Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften wereldwijd worden verspreid.

Veertien verschillende talen

Het project bestaat namelijk uit een website waar de christelijke lectuur gratis kan worden gedownload in maar liefst veertien verschillende talen. De komende jaren zullen de deputaatschappen hier nog meer talen aan toevoegen. Christenen in armere landen hebben tegenwoordig meestal ook een smartphone. Hierdoor kunnen ze waar ze maar willen de website van Bible and Book Ministry openen, een e-book naar keuze downloaden en dit lezen in hun moedertaal. De website wordt zodoende door verre werelddelen bekeken en inmiddels zijn de boeken honderden keren gedownload.

Begrijpelijk voor diverse doelgroepen

Op de site staan zo’n vijfhonderd boeken. Ze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, waaronder: Bible Commantaries, Bible Study, Children and Youth, Christian Living, Church History, Theology etc. Veel boeken zijn laagdrempelig, zodat de kernzaken van het christelijk geloof begrijpelijk zijn voor diverse doelgroepen, zoals de jeugd, volwassenen en predikanten.

Christelijke hulporganisaties met elkaar verbonden

Het mooie van het digitaal lectuurproject is dat het ook verschillende christelijke hulporganisaties met elkaar in verbinding heeft gebracht. Gezamenlijk werken ze aan de kerntaak die de Heere aan Zijn kerk heeft gegeven. Door de kennis en ervaring die deze christelijke hulporganisaties in de loop der jaren hebben opgedaan te bundelen, zal het zendingswerk, de Bijbelverspreiding en evangelieverkondiging worden bespoedigd.

Christelijke hulporganisaties reader deputaatschap bijbelverspreiding

Steun ons

Christelijke hulporganisatie Deputaatschap Bijbelverspreiding

Behalve het digitaal lectuurproject, houden de deputaatschappen zich ook op andere wijze bezig met de verspreiding van Gods Woord. Het Deputaatschap Bijbelverspreiding, dat inmiddels meer dan 50 jaar bestaat, heeft bijvoorbeeld een boekwinkel in Ghana opgericht. De christelijke hulporganisatie verkoopt daar bijbels, christelijke lectuur, kinderbijbels en schriftelijke Bijbelcursussen. Ook wordt er regelmatig een conferentie gehouden. Daarnaast werkt deze christelijke hulporganisatie samen met de Indiase uitgever Speiro Ministries, voor het distribueren van boeken in India. Het is hier immers verboden boeken te importeren. Dankzij deze uitgeverij kunnen de christenen daar, die veelal worden onderdrukt, toch Gods Woord leren kennen en toepassen in het dagelijks leven.

Christelijke hulporganisatie steunen?

Wilt u de christelijke hulporganisatie Deputaatschap Bijbelverspreiding en/of het digitaal lectuurproject Bible and Book Ministry steunen? Uw giften zijn van harte welkom. Het vertalen en verspreiden van boeken en geschriften is namelijk kostbaar. Zonder uw steun wordt het realiseren van deze kerntaak lastig. Als u vragen heeft over de christelijke hulporganisatie Deputaatschap Bijbelverspreiding of over het digitaal lectuurproject, kunt u contact met ons opnemen. We staan u graag te woord.

Foto project 3

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten