Evangelisatie organisaties werken aan de digitale verspreiding van Gods Woord

Hecht u veel waarde aan de verspreiding van Gods Woord? Voor het digitaal lectuurproject Bible and Book Ministry werken diverse evangelisatie organisaties samen om Bijbelvertalingen, reformatorische belijdenisgeschriften en christelijke lectuur digitaal te verspreiden. Dit kunnen zij echter niet realiseren zonder giften. Uw steun is daarom zeer welkom. 

Evangelisatie organisaties vergadering deputaatschap bijbelverspreiding

Steun ons

Waarom digitale evangelisatie?

Wereldwijd is er een groot tekort aan christelijke literatuur, terwijl er een grote behoefte aan is onder predikanten en gemeenteleden. Ze hebben de wens Gods Woord te lezen en toe te passen in de dagelijkse praktijk. De digitale wereld biedt gelukkig veel mogelijkheden op het gebied van evangelisatie. Tegenwoordig hebben christenen in zelfs de armste landen namelijk een smartphone met toegang tot het internet. Onder andere om deze reden hebben de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere NodenIsraëlZGG en Evangelisatie de website Bible and Book Ministry opgezet. Op deze website zijn honderden christelijke boeken en geschriften beschikbaar in vijf Indiase talen, het Arabisch, Urdu, Albanees, Hongaars, Spaans, Engels, Russisch en Hebreeuws. Deze boeken zijn op eenvoudige wijze en gratis te downloaden.

Evangelisatie organisaties met jarenlange ervaring

De evangelisatie organisaties die dit project hebben opgezet, hebben jarenlange ervaring met evangelisatie, zendingswerk en Bijbelverspreiding. Door samen te werken kunnen ze hun krachten bundelen. Ze zorgen ervoor dat er overzicht is over de beschikbaarheid van goede, reformatorische lectuur. De selectie gaat zeer zorgvuldig. De boeken, geschriften en cursussen die worden aangeboden zijn geschreven in eenvoudige taal en sluiten aan bij de betreffende cultuur, zodat de inhoud goed toepasbaar is in het dagelijks leven. Verder werken de evangelisatie organisaties samen met vertalers die de meest zuivere vertalingen realiseren. Op deze manier kan Gods Woord op verantwoordelijke wijze worden verspreid.

Evangelisatie organisaties gebouw deputaatschap bijbelverspreiding

Steun ons

De verspreiding van fysieke boeken

Fysieke boeken over Gods Woord worden ook nog steeds in omloop gebracht. Het Deputaatschap Bijbelverspreiding realiseert dit bijvoorbeeld in India, waar veel onderdrukte christenen wonen. Omdat er geen boeken mogen worden geïmporteerd, werkt het Deputaatschap Bijbelverspreiding samen met een plaatselijke uitgever. Deze uitgever drukt en verspreidt de christelijke lectuur onder de jeugd, volwassenen en predikanten. Inmiddels zijn er op deze manier al meer dan 140.000 kinderbijbels van Van Dam gedistribueerd in India. Verder gaat het Deputaatschap Bijbelverspreiding regelmatig naar Ghana om een conferentie te houden, waar steeds een ander deel van Gods Woord wordt besproken. De christelijke boekwinkel in Accra loopt ook goed. Vanuit deze winkel, die al sinds 1996 bestaat, wordt christelijke lectuur over het hele land verspreid. Zowel jongeren als ouderen bezoeken de winkel geregeld, want de boeken worden verkocht tegen gereduceerde prijzen.
  

Evangelisatie organisaties steunen?

Wilt u de evangelisatie organisaties die dit digitale lectuurproject mogelijk maken ondersteunen? Via deze pagina kunt u aangeven of u periodiek of eenmalig een bijdrage wilt doneren. Schenkingen zijn overigens aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het project, neem dan gerust contact op. Deze worden snel en zorgvuldig beantwoord. Met uw steun kunnen er nog meer boeken worden vertaald en raken mensen over de hele wereld bekend met Gods Woord.

Foto project 3

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten